Pokročilá technologie kontinuálního vytápění MRV 5-H

26.03.2021, Haier klimatizace

V segmentu komerčních klimatizací přibyla v roce 2021 nová řada MRV 5-H, systém páté generace s označením H. Má proměnlivý průtok chladiva i pro velké aplikace a umožňuje tak kontinuální provoz bez nutnosti reverzace chodu z vytápění do chlazení. Rozsah je od 25,2 kW, až po 294 kW v sestavě. (8 HP – 104 HP)

12.jpg

Nepřetržitý provoz vytápění bez reverzace v režimu odtávání:

Systémy MRV 5-H jsou vybaveny technologií inteligentního odtávání. V závislosti na tlaku v systému, teplotě výměníku a změně vlhkosti, je ve spojení s technologií řízením motoru ventilátoru dosaženo automatického řízení odtávání v závislosti na aktuální námraze výměníku. Díky technologii přímého odtávání není v určitých režimech odtávání přepnut 4-cestný ventil pro reverzibilní chod chladivového okruhu do chlazení. Je tak výrazně snížena fluktuace vnitřních teplot vzduchu.

 

Vylepšená technologie vstřikování par chladiva (EVI), vytápění při nízkých a chlazení při vysokých teplotách:

Jednotky jsou vybaveny EVI kompresory, které zvyšují proudění chladiva o 15 % a také efekt vytápění o 30 % ve srovnání s běžným typem kompresoru. To vše společně s integrovaným 1-cestným ventilem zvyšuje účinnost jednotky o 5 %. Provoz vytápění může být realizován až do teploty -27 °C venkovního vzduchu a režim chlazení do teploty 52 °C venkovního vzduchu.

 

Vysoký výkon i při nízkých venkovních teplotách vzduchu:

Ve srovnání se standardním provedením je nárůst výkonu při nízkých teplotách o 10 %. Například pro 8 HP jednotku je topný výkon udržován na 100 %, až do teploty venkovního vzduchu -10 °C. Má proměnlivý průtok chladiva i pro velké aplikace a umožňuje tak kontinuální provoz bez nutnosti reverzace chodu z vytápění do chlazení. Délka potrubí s chladivem až do 1 000 metrů a převýšení 110 metrů. Systém pracuje do externích teplot −27 °C s velmi malým poklesem nominálního výkonu.

 

Elektrické vytápění sběrné vany:

Ve velmi chladných oblastech pro zajištění 100 % jistoty odvedení vody při odtávání je možné volitelně využít elektrické vyhřívání sběrné vany.

 

Využití nadřazeného systému BMS:

Jednotky typu MRV 5-H jsou standardně vybaveny připojovacím rozhraním Modbus RTU, pro napojení na centrální řídící systém budovy, bez dodatečných nákladů. Obdobně je možné volit i interní regulační protokol pro centrální řídící systémy Haier.