O montáži klimatizace "lidsky"

16.10.2020

Co obnáší instalace klimatizace?

123456.jpg
  • Návrh: technická zpráva, či konzultace s odborníky. Zde je nutné vědět, jak velké místnosti hodláme klimatizovat, jaké další zařízení se zdrojem tepla máme v místnosti, kolik je zde oken a jaká je světová orientace bytu. Ideálně je také dobré vědět z jakého materiálu je obvodová zeď a případné příčky uvnitř budovy. Vymyslet umístění vnitřních jednotek s ohledem na správnou funkci, vedení potrubí (komunikačního kabelu a elektrické napájení) a najít místo pro venkovní jednotku, která může být na střeše, na konzoli na zdi, nebo přímo na pozemku majitele.
  • Vybrat konkrétní typ jednotky: zvolit si všechny požadované funkce, typ ovládání a provozní režimy.
  • Zakoupit jednotky: jelikož se jedná o zařízení s obsahem chladiva R32, je předpisy stanoven konkrétní postup při manipulaci. Tudíž doporučujeme i zároveň vybrat příslušnou odbornou montážní firmu z vašeho okolí, která má oprávnění provádět tyto práce.
  • Montážní firma: přiveze klimatizační jednotky (vnitřní a vnější část), dodá i materiál, potřebný k propojení a spuštění, případně zakrývací lišty, pokud bude vedeno přiznaně. Minimálně bude potřeba provrtat prostup k vnější jednotce o průměru cca 6- 8 cm skrz obvodovou zeď. Ale to budete znát již v průběhu návrhu. Zároveň bude tato firma zasahovat do elektroinstalace budovy, aby bezpečně připojila všechny zařízení.
  • Samotná montáž: v rozsahu 1 venkovní a 3 vnitřní jednotky zabere cca 1 pracovní den. (dle obtížnosti a složitosti v daném projektu)
  • Ihned po instalaci: je možné zařízení provozovat a užívat si nerušených chvil
  • Dbejte na pokyny montážní firmy: domluvte si s nimi servisní prohlídky a případné další nabízené služby, které zajistí, že Vám klimatizace bude sloužit správně, efektivně a dlouho. Běžná materiálová záruka na jednotky Haier je 36 měsíců, individuálně je možné ji prodloužit / upravit. Náhradní díly od kvalitních výrobců jsou k dispozici zpravidla min. 10let.

Slovníček základních pojmů:

Vnitřní jednotka = jednotka uvnitř pobytových místností (nástěnná, kanálová / potrubní, kazetová, parapetní, podstropní)

Venkovní jednotka = „malé tepelné čerpadlo“, které vytváří zdroj chladu, nebo tepla, ale oproti tepelnému čerpadlu určenému pouze pro vytápění lze používat celoročně

Potrubí = měděné rozvody potrubí, nejčastěji tepelně izolovaná dvojtrubka označována jako „Cu Duo“, pro spojení venkovní a vnitřní jednotky. Dále to je potrubí pro odvod kondenzátu, což může být pružná hadice, nebo jiné pevné potrubí o definovaném průměru, které se napojí na kanalizační potrubí, nebo nejběžněji gravitační metodou do venkovního prostředí

Singlesplit = sestava, kdy každá vnitřní jednotka má jednu venkovní jednotku, bývá označováno 1:1, nebo 1+1

Multisplit = sestava, kdy 2 až 5 vnitřních jednotek je napojeno na jednu venkovní jednotku, bývá označováno 5:1, nebo 5+1

MRV = komplexní výkonný systém klimatizace pro velké objekty z pravidla pro komerční využití , kdy na jednu venkovní jednotku lze připojit až 64 vnitřních jednotek

Tepelné čerpadlo = jako venkovní jednotka klimatizace, ale pouze pro vytápění, která je napojena i na rozvody otopné soustavy, případně ohřev teplé vody v domácnosti

Mobilní klimatizace = „malé zařízení“, které stojí volně na zemi a může být přemisťováno, většinou s malým výkonem, velkou spotřebou, hlučné, vyžaduje z pravidla vylévání zkondenzované vody, potřebuje být připojeno na nevzhlednou hadici vystrčenou do otevřeného okna pro odvod kondenzačního tepla

Okenní klimatizace = znáte hlavně z USA, jelikož mají často posuvná okna, mohou tedy zabudovat přímo do něj a spojuje v sobě jak vnitřní, tak venkovní jednotku. Většinou pouze chladí, provoz pouze v letním období, na zimu je potřeba jednotku uskladnit v interiéru

Dálkové ovládání = klasický dálkový ovladač „IR“ jako od televize, takže je nutné, aby ovladač a vnitřní jednotka byly v dosahu

Kabelový ovladač = případně drátový, od vnitřní jednotky je připraven kabel, který vede k ovladači na stěně, tento ovladač podle výbavy zobrazuje teplotu, vlhkost, funkce klimatizace, atd…

WiFi ovládání = klimatizační jednotka s tímto modulem se připojí na Vaši domácí WiFi síť, vy pak skrze chytrý telefon připojený k internetu (na Vaší síti WiFi, GSM, nebo jiné WiFi) kdekoli na světě můžete plnohodnotně ovládat jednotku v reálném čase

Eco senzor = na vnitřní jednotce je osazené čidlo, které monitoruje pohyb osob „tepelnou stopu“- ne obraz a zároveň monitoruje i intenzitu osvitu – takže pozná, že je noc a jednotka upraví na základě toho výkon

„Invertor“ = nebo často slýchávané „inverter“ je frekvenční měnič zajišťující plynulou regulaci výkonu změnou otáček a to jako kompresoru tak i u některých modelů motoru ventilátoru Slova „invertor“ / „inverter“ nejsou v ČJ správně používaná jelikož jsou obchodníky počeštěné výrazy vycházející z Angličtiny

PuriCool = jedinečná technologie čištění vzduchu pomocí elektrostatického filtru vzduchu, který je používán pouze v případě potřeby dle měření kvality vzduchu senzory umístěnými v jednotce

CleanCool = technologie zajišťující dokonalé vyčištění výměníku vnitřní jednotky, kde se zachytávají veškeré nečistoty ze vzduchu a díky vlhkému prostředí se zde i množí plísně a bakterie. Technologie pracuje na principu hlubokého podmrazení povrchu výměníku, kdy dojde k úhynu všeho "nechtěného" a následně s pevnými nečistotami je postupně odplaveno kondenzátním potrubím

HygieneCool = Povrch výměníku vnitřní jednotky a veškeré povrchy přicházející do kontaktu s cirkulačním vzduchem jsou opatřeny nano částicemi stříbra, které mají antibakteriální vlastnosti

SteriClean = Zcela nová technologie sterilizace a čištění výměníků vnitřních a venkovních jednotek. Teplota výměníku je udržována na 56 °C po dobu 30 minut, kdy dojde (ověřeno testy a certifikováno) k úhynu bakterií a virů.

UV-C = nové modely roku 2021 jsou vybaveny UV lampou produkující světlo ve vlnové délce 253,7 nm, které, úspěšně zbavuje vzduch od virů a bakterií